پورتال سازمانی


پرسنل البرز با نام کاربری و کلمه عبور اتوماسیون اداری وارد سیستم می شوند
نمایندگان و کارگزاران با ایمیل و کلمه عبور ایمیل وارد سیستم می شوند
اتصال به حساب اتوماسیون پرسنل البرز

نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد